Segona edició del Curs d'Herpetologia en Noguera de Albarracín

El passat cap de setmana va tindre lloc la segona edició del curs d’herpetologia de l'Associació Herpetològica Timon en Noguera de Albarracín (Terol, Aragó).


Ha sigut tot un èxit d'assistència, amb vint alumnes que van poder iniciar-se en el món dels amfibis i rèptils ibèrics. Vam aprendre les característiques generals d'aquests animals, com trobar-los i estudiar-los en el camp, quines espècies tenim en la Península Ibèrica i el més important, quins problemes els afecten i què podem fer per a conservar les seues poblacions.

Durant les eixides de camp, a pesar d’una meteorologia no massa favorable, poguérem observar la major part de les espècies presents en la zona. A destacar la gran quantitat de nounats i juvenils observats, ja que a finals d’estiu estem en l’època de naixements per a moltes de les espècies autòctones.

Larves de tòtil comú, Alytes obstetricans pertinax (Sierra de Albarracín, Aragó).

Metamòrfic de tòtil comú, Alytes obstetricans pertinax (Sierra de Albarracín, Aragó).

Adult de tòtil comú, Alytes obstetricans pertinax (Sierra de Albarracín, Aragó).

Metamòrfic de gripauet puntejat, Pelodytes punctatus (Sierra de Albarracín, Aragó).

Metamòrfic de gripau d'esperons, Pelobates cultripes (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil de gripau d'esperons, Pelobates cultripes (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil de gripau d'esperons, Pelobates cultripes (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil de reineta ibèrica, Hyla molleri (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil de reineta ibèrica, Hyla molleri (Sierra de Albarracín, Aragó).

Femella adulta de gripau comú, Bufo spinosus (Sierra de Albarracín, Aragó).

Femella adulta de gripau corredor, Epidalea calamita (Sierra de Albarracín, Aragó).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi (Sierra de Albarracín, Aragó).

Adult de lluenta ibèrica, Chalcides bedriagai (Sierra de Albarracín, Aragó).

Adult de lluenta ibèrica, Chalcides bedriagai (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil de fardatxo ibèric, Timon lepidus lepidus (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil de fardatxo ibèric, Timon lepidus lepidus (Sierra de Albarracín, Aragó).

Adult de fardatxo ibèric, Timon lepidus lepidus (Sierra de Albarracín, Aragó).

Adult de serp d'aigua, Natrix maura (Sierra de Albarracín, Aragó).

Adult de serp llisa septentrional, Coronella austriaca (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil d'escurçó ibèric, Vipera latastei (Sierra de Albarracín, Aragó).

Juvenil d'escurçó ibèric, Vipera latastei (Sierra de Albarracín, Aragó).


De nou una gran experiència tant per als participants com per a nosaltres, els organitzadors. Ens veiem molt prompte en el pròxim curs!