Lissotriton vulgaris - Tritó comú

El tritó comú, Lissotriton vulgaris, és un lissamfibi de la família Salamandridae. És un dels amfibis més abundants d'Europa i es distribueix per gairebé tot el continent, excepte la Península Ibèrica, la meitat sud de França, el sud d'Itàlia i  les illes del Mediterrani. Els tritons comuns presentes un dimorfisme sexual molt marcat. Els mascles presenten una cresta contínua molt desenvolupada que va des del cap fins a la punta de la cua, a diferència de les femelles.

Mascle adult de tritó comú, Triturus vulgaris vulgaris (Borski okrug, Sèrbia).

Mascle adult de tritó comú, Triturus vulgaris vulgaris (Borski okrug, Sèrbia).

Mascle adult de tritó comú, Triturus vulgaris vulgaris (Borski okrug, Sèrbia).