· Biografia - Biography ·

Josep Francesc Bisbal-Chinesta

Sóc un paleontòleg valencià que s'ha especialitzat en amfibis i rèptils (Paleoherpetologia). Em vaig llicenciar al Grau en Història de la Universitat de València (UV, 2013). Després vaig realitzar el Màster Interuniversitari en Paleontologia a la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB & UB, 2014) i després vaig cursar el Màster en Arqueologia a la Universitat de València (2015). Posteriorment, vaig treballar com a tècnic en Zooarqueologia contractat per la Universitat de Salamanca (USAL, 2015-2016).

També he participat en diverses campanyes arqueològiques i paleontològiques, en prospecció i excavació, processament de sediments i / o recuperació de restes de microfauna dels jaciments de la Sierra de Atapuerca, Orce i Barranco León, Pompeia, Fuentegusa i Valle Chico-Valle Grande de Lanzarote, Empúries i Santa Margarida de Martorell, entre d'altres.

Al 2016 vaig obtenir una beca-contracte predoctoral FI amb el patrocini de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Des de llavors, estic treballant en el meu doctorat a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i a la Universitat Rovira i Virgili (URV).

La meua recerca de doctorat està centrada en l'estudi de l'herpetofauna prehistòrica (amfibis i rèptils) de la Cova del Mirador d'Atapuerca, des del Plistocè final fins a l'Edat del Bronze, així com els diferents canvis biogeogràfics que han afectat els rèptils i amfibis de la Península Ibèrica des de l'última fase glacial fins al present.

Contacte: paleoherpetologia@gmail.com

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Josep_Francesc_Bisbal-Chinesta
____________


Josep Francesc Bisbal-Chinesta

I am a Valencian paleontologist specialized in Reptiles and Amphibians (Paleoherpetology). I got a degree in History by the Universitat de València (UV, 2013). After I did the Master of Paleontology at the Universitat de Barcelona and Universitat Autònoma de Barcelona (UAB & UB, 2014) and then I did the Master of Archaeology at the Universitat de València (UV, 2015). Afterwards I worked as Zooarchaeology technician for the University of Salamanca (USAL, 2015-2016). 

I have also participated in various archaeological and paleontological campaigns for prospecting and excavation, sediment processing and/or recovery of microfaunal remains in the sites of the Sierra de Atapuerca, Orce and Barranco León, Fuentegusa and Valle Chico-Valle Grande of Lanzarote, Pompeii, Empúries and Santa Margarida de Martorell, among others.

In 2016 I got a FI Predoctoral Fellowship with the financial sponsorship of the Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) of the Generalitat de Catalunya. Since then, I´m working on my PhD at the Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) and the Universitat Rovira i Virgili (URV).

My Phd research is focused on the study of the prehistoric herpetofauna (Amphibians and Reptiles) from Cueva del Mirador of Atapuerca, from the Latest Pleistocene to the Bronze Age, as well as the different biogeographic changes that have affected the reptiles and amphibians of the Iberian Peninsula from the last glacial phase to the present.

E-mail: paleoherpetologia@gmail.com
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Josep_Francesc_Bisbal-Chinesta