Bufo spinosus - Gripau comú ibèric

El gripau comú ibèric, Bufo spinosus, és una espècie d'amfibi anur de la família Bufonidae que habita tota la Península Ibèrica i la part occidental de França. Fins fa relativament poc anys estava inclós dins de l'espècie pan-europea Bufo bufo, com la sub-espècie Bufo bufo spinosus. És el major dels amfibis de la Península Ibèrica, superant les femelles més grans els quinze centímetres de llargada corporal. És un amfibi que rarament presenta activitat durant el dia, durant el qual s'oculta en refugis com amagatalls sota pedres o troncs, ja que s'activa al vespre i caça de nit els invertebrats dels quals s'alimenta principalment.


Femella adulta de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a un cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Adult de gripau comú, Bufo spinosus, d'una zona de matolls mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).

Femella jove de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'una zona de matolls mediterranis (Horta Sud, C. Valenciana).

Mascle adult de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'un bosc de ribera (Montseny, Catalunya).

Mascle adult de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'un bosc de ribera (Vallès Oriental, Catalunya).

Adult de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a una torbera (Las Merindades, Castilla y León).

Femella adulta de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a una torbera (Las Merindades, Castilla y León).


Els mascles presenten una menor mida que les femelles, i durant l'època de zel desenvolupen callositats nupcials als tres dits interiors de les extremitats davanteres i en el tubercle carpià, a més de palmes interdigitals més extenses entre els dits posteriors.

Mascle adult de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'una pinada mediterrània (Ribera Alta, C. Valenciana).

Mascle adult de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'un bosc de ribera (Montseny, Catalunya).

Mascle adult de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'un bosc de ribera (Serranía Baja, Castilla - La Mancha).

Femella adulta de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'una zona de matolls mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).

Femella adulta de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'una zona de cultiu de regadiu (Ribera Alta, C. Valenciana).

Femella adulta de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'una zona de cultiu de regadiu (Ribera Alta, C. Valenciana).

Femella adulta de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a la riba d'un punt d'aigua (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).


Tot i que els gripaus comuns ibèrics són generalment animals solitaris, en l'època de reproducció un gran nombre d'ells convergeix als punts d'aigua de cria, on els mascles competeixen per aparellar-se amb les femelles, finalitzant exitosament amb un amplexus axil·lar.

Mascle en zel de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a un punt aquàtic de reproducció (Ribera Alta, C. Valenciana).

Amplexus axil·lar de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a una bassa de reg naturalitzada (Camp del Túria, C. Valenciana).

Amplexus axil·lar de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a un camp de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Els ous són dipositats en l'aigua en forma de cadenes gelatinoses de 10 mm d'amplada i diversos metres de longitud. Els capgrossos completen la metamorfosi després de dos o tres mesos de creixement i desenvolupament.

Posta d'ous de gripau comú ibèric, Bufo spinosus (La Salor, C. Valenciana).

Capgrossos i adult de gripau comú ibèric, Bufo spinosus (La Safor, C. Valenciana).

Metamòrfic de gripau comú ibèric, Bufo spinosus (La Safor, C. Valenciana).

Metamòrfic de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a un antic llac glacial (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

Juvenil de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, a una torbera (Las Merindades, Castilla y León).


Com la resta d'amfibis, els individus juvenils són pràcticament idèntics als adults, si bé entre els gripaus comuns ibèrics hi ha alguns juvenils que presenten colors més vius que finalment s'apaguen amb l'edat.

Juvenil de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'un bosc de ribera (Montseny, Catalunya).

Juvenil de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'un prat humit euro-siberià (Las Merindades, Castilla y León).

Juvenil de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'una zona de cultiu de regadiu (Ribera Alta, C. Valenciana).

Juvenil de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'una pinada de muntanya (Berguedà, Catalunya).

Femella jove de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, d'un bosc de ribera (Vallès Oriental, Catalunya).