Discoglossus pictus - Granota pintada mediterrània

La granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus, és un amfibi anur de la família Alytidae de mida mitjana, caracteritzat per una pupil·la arrodonida, el musell força puntegut, la pell amb berrugues xicotetes, el ventre generalment blanquinós. Al seu dors presenta un gran varietat de disseny, però que principalment són en grans taques arrodonides i, en menor mesura, llistats.

Adult de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un bosc de ribera (Maresme, Catalunya).

Adult de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un rierol (Maresme, Catalunya).
 
Femella gràvida de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un estany d'aigües temporals (Maresme, Catalunya).

Adult de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un bosc de ribera (Maresme, Catalunya).


És una espècie originària del nord d'Àfrica però que ha colonitzat territori europeu per intervenció de l'ésser humà. Concretament, la sub-espècie Discoglossus pictus auritus, provinent del nord d'Algèria i Tunísia, fou introduïda al sud de França al llarg del segle XIX, dins del context històric de la colonització francesa d'Algèria. I des de la Catalunya Nord ha entrat a la Península Ibèrica, ocupant ja la meitat nord de l'àrea litoral de Catalunya, on actualment està expandint cada any més la seua distribució cap al sud. 

Aquest amfibi pot colonitzar en una gran varietat d'hàbitats mediterranis fins a una altitud de 500 metres sobre el nivell del mar, incloent zones humanitzades, com sistemes de regadiu i canalitzacions. Fins i tot és capaç de tolerar aigües salobres.

Adult de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un bosc de ribera (Baix Montseny, Catalunya).

Adult de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un bosc de ribera (Baix Montseny, Catalunya).

Adult de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un bosc de ribera (Baix Montseny, Catalunya).

Adult de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un bosc de ribera (Baix Montseny, Catalunya).


La granota pintada mediterrània cria majoritàriament en tolls temporals, pel qual es considera que pot ser un competidor amb altres espècies d'amfibis que utilitzen aquests espais per a la reproducció, especialment el gripau corredor, Epidalea calamita. Com s'ha esmentat abans, fins i tot és capaç de reproduir-se en cossos d'aigua salobres, fins a una concentració de sal de 6,8 g/l. A Catalunya la seua reproducció s'inicia a partir de febrer i el desenvolupament larvari finalitza com a màxim als 45 dies.

Femella gràvida de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un rierol (Maresme, Catalunya).

Femella gràvida de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un rierol (Maresme, Catalunya).

Femella gràvida de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, a un rierol (Maresme, Catalunya).

Juvenil de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, en un bosc de ribera (La Selva, Catalunya).

Juvenil de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, en un bosc de ribera (La Selva, Catalunya).

Juvenil de granota pintada mediterrània, Discoglossus pictus auritus, d'un prat humit (Baix Montseny, Catalunya).