Emys orbicularis - Tortuga d'estany

La tortuga d'estany, Emys orbicularis, és una tortuga d'aigua dolça de la família Emydidae. Juntament amb la tortuga de rierol, Mauremys leprosa, és una de les dues tortugues d'aigua autòctones de la Península Ibèrica i es troba en un estat de conservació de "gairebé amenaçat" a causa de la degradació del seu hàbitat i de la competència d'espècies introduïdes com la tortuga d'orelles vermelles o grogues, l'espècie americana Trachemys scripta. Les tortugues d'estany viuen en masses d'aigües tranquil·les amb abundant vegetació, com llacs, estanys, aiguamolls o canals. Presenta una extensa distribució paleàrtica occidental, des del Magrib i tota l'Europa mediterrània i gran part de la continental fins a Lituània i penetrant a l'Àsia fins a l'Iran.

Adult de tortuga d'estany, Emys orbicularis orbicularis (Beograd, Sèrbia).


La majoria de poblacions d'Emys orbicularis en la Península Ibèrica pertanyen a la subespècie Emys orbicularis occidentalis, amb l'excepció de la majoria de les poblacions catalanes, de la Vall de l'Ebre i algunes del litoral septentrional valencià, que estan assignades a Emys orbicularis orbicularis i Emys orbicularis galloitalica

Mascle adult de tortuga d'estany, Emys orbicularis occidentalis, d'un ulla d'albufera (Ribera Alta, C. Valenciana).


Té una closca de fins a 30 centímetres de llargada, arrodonida i fosca, de color verdós o negre, amb una abundant quantitat de taques grogues. Compta amb cinc plaques vertebrals i quatre plaques costals, ocasionalment dividides o fragmentades. Una altra característica és la cua llarga, encara més destacada en els individus juvenils.

Juvenils de tortuga d'estany, Emys orbicularis orbicularis, d'una llacuna interior (La Selva, Catalunya).

Adult de tortuga d'estany, Emys orbicularis orbicularis, d'una llacuna interior (La Selva, Catalunya).


La tortuga d'estany és una carnívora oportunista que s'alimenta de qualsevol cosa al seu abast, fins i tot matèria vegetal, tot i que principalment depreda sobre invertebrats aquàtics. Hivernant a partir de primers de novembre, reprèn l'activitat al març, quan comença el seu període de reproducció. Després de l'aparellament, la femella entre Juny i Juliol pon de quatre a quinze ous en un forat a la vora de l'aigua, l'eclosió dels quals es produeix entre dos i tres mesos després de la posta.

Juvenil de tortuga d'estany, Emys orbicularis occidentalis, d'un ullal d'albufera (Ribera Alta, C. Valenciana).