Gallotia stehlini - Llangardaix gegant de Gran Canària

El llangardaix gegant de Gran Canària, Gallotia stehlini, és un rèptil escatós de la família Lacertidae. En aquest món globalitzat el transport de mercaderies s'ha convertit en un nou focus d'arribada d'espècies exòtiques, amb el perill de la seua possible conversió en "invasores". És el cas d'aquest mascle adult de llangardaix gegant de Gran Canària, que arribà dins d'un contenidor de fruita provinent d'aquesta mateixa illa al Port de València i que fou rescatat per l'administració de la Generalitat Valenciana.

Adult rescatat de llangardaix gegant de Gran Canària, Gallotia stehlini, a un centre de recuperació de fauna salvatge (València ciutat, C. Valenciana).

Adult rescatat de llangardaix gegant de Gran Canària, Gallotia stehlini, a un centre de recuperació de fauna salvatge (València ciutat, C. Valenciana).