Testudo hermanni - Tortuga mediterrània

La tortuga mediterrània, Testudo hermanni, és un rèptil anàpsid de la família Testudinidae. 


Femella de tortuga mediterrània, Testudo hermanni, a una zona dunar mediterrània (València ciutat, C. Valenciana).

Mascle de tortuga mediterrània, Testudo hermanni, a una zona dunar mediterrània (València ciutat, C. Valenciana).

Mascle de tortuga mediterrània, Testudo hermanni, a una zona dunar mediterrània (València ciutat, C. Valenciana).

Rastre de tortuga mediterrània, Testudo hermanni, a una zona dunar mediterrània (València ciutat, C. Valenciana). [Escala: moneda 2 cèntims d'euro].

Rastre de tortuga mediterrània, Testudo hermanni, a una zona dunar mediterrània (València ciutat, C. Valenciana). [Escala: moneda 2 cèntims d'euro].