L'axantisme a les reinetes meridionals (Hyla meridionalis)

Si hi ha un color que caracteritze les reinetes meridionals (Hyla meridionalis) i les reinetes de Sant Antoni (Hyla molleri), així com a la resta de reinetes d'Europa (família Hylidae), és el color verd viu, que les permet mimetizar-se amb la vegetació de ribera, el seu hàbitat predilecte.

Mascle adult de reineta meridional, Hyla meridionalis, de coloració verda normal a una riba fluvial (Tarragonès, Catalunya).


La coloració típica de les reinetes és fruit de la combinació de tres tipus diferents de cromatòfors (cèl·lules pigmentàries): iridòfors (color blau), melanòfors (colors foscos) i xantòfors (color groc). Però en algunes espècies d'amfibis i amb relativa freqüència (dins de l'escàs nombre de casos registrats) en el gènere Hyla hi ha alguns individus que de manera parcial o total no presenten xantòfors, el que es diu "axantisme", ocasionant una coloració corporal blava.

Femella adulta de reineta meridional, Hyla meridionalis, amb coloració blava per axantisme parcial a una riba fluvial (Tarragonès, Catalunya).


Les fotografies que acompanyen aquestes línies són d'una femella adulta de reineta meridional de la comarca catalana del Tarragonès, amb un axantisme parcial. Es tracta del primer cas d'axantisme que he pogut observar en un individu en llibertat, i era l'única reineta amb aquesta característica front a la resta de les observades eixa mateixa nit, que mostraven la coloració normal.

Femella adulta de reineta meridional, Hyla meridionalis, amb coloració blava per axantisme parcial a una riba fluvial (Tarragonès, Catalunya).

Femella adulta de reineta meridional, Hyla meridionalis, amb coloració blava per axantisme parcial a una riba fluvial (Tarragonès, Catalunya).