Keichousaurus hui - Paquipleurosaure del Triàsic Mitjà xinés

Fòssil de Keichousaurus hui, un xicotet sauropterigi paquipleurosaure aquàtic, recuperat a la localitat xinesa de Guizhou i exposat al Museo Geominero de Madrid. Hi ha preservat un abundant registre paleontològic d'aquest taxó, amb nombrosos individus formant part de col·leccions tant de museus com privades. 

Mascle de Keichousaurus hui, Museo Geominero de Madrid.

Es tracta d'una de les espècies més basals dels sauropterigis, el superordre de rèptils aquàtics que derivà en els grans plesiosaures i pliosaures del Mesozoic. Tanmateix, el Keichousaurus hui encara era una espècie eminentment amfíbia, capaç de tindre una locomoció plena fora de l'aigua, tot i que ja presentava adaptacions a una vida marina.

L'any 2015 es va publicar l'article "New information on sexual dimorphism and allometric growth in Keichousaurus hui, a pachypleurosaur from the Middle Triassic of Guizhou, South China" a la revista Acta Paleontologica Polonica, on es planteja la possibilitat de discriminar el sexe dels individus gràcies a l'existència de dimorfisme sexual: els mascles de Keichousaurus hui presentarien els ossos de les extremitats davanteres més molt robustos i desenvolupats, especialment l'húmer, a diferència de les femelles, que tindrien morfologies més gràcils. A més, els individus conservats que presentaven restes de cries al seu interior, el que tradicionalment havia fet que foren considerats com a "femelles gràvides", també presenten aquesta configuració més esbelta dels quiridis davanters.

Per tant, podem identificar aquest individu dipositat al Museo Geominero de Madrid com un mascle per la morfologia robusta del seu húmer.

Mascle de Keichousaurus hui, Museo Geominero de Madrid.