Eixida herpetològica nocturna en Alcubles (8 de setembre)

El pròxim dimecres, 8 de setembre, l'Associació Herpetològica Timon realitzarà una eixida herpetològica en Alcubles, per a gaudir dels nostres amfibis autòctons. Hi teniu tota la informació per a apuntar-vos a continuació: