Blanus vandellii - Serpeta cega

La serpeta cega, Blanus vandellii (abans anomenada incorrectament com Blanus cinereus), és un rèptil àpode de la família d'amfisbenis Blanidae, caracteritzat pels seus hàbits subterranis. És una espècie termòfila, que està present en gran nombre d'ecosistemes mediterranis, sent en algunes localitzacions relativament abundant.

Els seus hàbits són enterament subterranis, encara que relativament superficials, sent molt rar veure-la en la superfície. Es troba associada a zones càlides, on es localitza generalment sota pedres, tant en terrenys calcaris com granítics, amb marcada preferència pels sòls sorrencs amb abundant fullaraca, en els quals és més fàcil excavar.

La serpeta cega és un depredador generalista que s'alimenta majoritàriament de larves d'insectes, formigues, escarabats, aranyes, isòpodes i altres espècies d'invertebrats. Hi ha la falsa creença que la qualifica com un animal verinós. Pel seu aspecte és confosa amb llombrígols o altres tipus de cucs de terra.

Serpeta cega, Blanus vandellii, d'un prat sec (Serranía Baja, Castilla - La Mancha).
Serpeta cega, Blanus vandellii, d'una zona sorrenca (Alt Vinalopó, C. Valenciana).


Serpeta cega, Blanus vandellii, d'una pinada mediterrània (Baix Segura / Vega Baja del Segura, C. Valenciana).