Calotriton arnoldi - Tritó del Montseny

El tritó del Montseny, Calotriton arnoldi, és una espècie d'amfibi urodel de la família Salamandridae endèmica del Massís del Montseny. La seua distribució mundial es limita a set torrents d'aigües fredes i oxigenades d'aquesta zona muntanyenca catalana. Encara més excepcionalment, a nivell filogeogràfic, aquesta espècie presenta dues poblacions separades a nivell genètic per quatre quilòmetres, en una franja altitudinal que va des dels 600 fins als 1.200 metres sobre el nivell de la mar, on comparteix hàbitat amb uns altres dos amfibis: la salamandra comuna (Salamandra salamandra terrestris) i el tòtil mediterrani (Alytes almogavarii). Les dues poblacions existents presenten característiques pròpies: la població oriental té unes taques irregulars de color groguenc o verdós, mentre que a la població occidental els mascles de tritó del Montseny tenen una pigmentació blanquinosa als laterals del musell i sovint un seguici de punts fins als laterals del dors de color platejat.

Adult de tritó del Montseny de la població oriental, Calotriton arnoldi (Montseny, Catalunya).


El tritó del Montseny té un seguit d'adaptacions molt particulars per a viure en torrents d'aigua freda i amb molta corrent. Les més notòries són el cos aixafat per entrar millor dins les esquerdes, l'absència de crestes dorsals, la pell granulosa que li permet subjectar-se al substrat i les cobertes quitinoses a les puntes dels dits per a agafar-se als fons dels torrents.

A diferència d'altres salamàndrids, ha adoptat una tipus diferent de còpula al llarg de la qual el mascle immobilitza la femella amb la cua i li transfereix l'espermatòfit directament a la cloaca, amb la qual cosa evita que siga arrossegat pel corrent. El dimorfisme sexual és poc pronunciat: els mascles tenen el cap una mica més gran i ample que les femelles, i la cua comparativament més curta i alta. La diferència principal és la cloaca, on les femelles presenten una protuberància una mica prominent i arrodonida.

Adult de tritó del Montseny de la població oriental, Calotriton arnoldi (Montseny, Catalunya).


La Llista Vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i els Recursos Naturals (en anglès International Union for Conservation of Nature and Natural Resources o IUCN) classifica el tritó del Montseny com a espècie en perill greu d'extinció. Juntament amb l'escalfament global i les sequeres, l'assecament dels rierols és la principal amenaça per a l'espècie. S'extrau una gran quantitat d'aigua per a vendre-la embotellada arreu del continent, el que fa minvar les corrents d'aigua on viuen els tritons del Montseny i posa en perill la supervivència de les seues poblacions.