Calotriton asper - Tritó pirinenc

El tritó pirinenc, Calotriton asper, és una espècie d'amfibi urodel de la família Salamandridae endèmica dels Pirineus amb una distribució típicament muntana i altimuntana. Es troba en ambdues vessants dels Pirineus, la meridional i la septentrional, i en determinats punts dels Prepirineus, on baixa altitudinalment fins als 500 metres sobre el nivell del mar. A Catalunya, fora dels Pirineus i Prepirineus, hi ha poblacions aïllades al Montsec i la serra de les Guilleries.

Adult de tritó pirinenc, Calotriton asper, d'un rierol de muntanya (Baixa Cerdanya, Catalunya).
Adult de tritó pirinenc, Calotriton asper, d'un rierol de muntanya (Baixa Cerdanya, Catalunya).
Adult de tritó pirinenc, Calotriton asper, d'un rierol de muntanya (Baixa Cerdanya, Catalunya).


Els adults de tritó pirinenc arriben a mesurar fins als 15 centímetres de llarg, dels quals gairebé la meitat corresponen a la cua, que presenta una morfologia bastant aprimada. El seu dors té una coloració bruna més o menys uniforme, encara que de vegades amb alguna taca groga o una ratlla longitudinal groga a l'esquena. La coloració ventral és groguenca, encara que en època de zel els mascles presenten el ventre de colors vermellosos. Els adults no tenen cresta a l'esquena ni a la cua, com és usual en altres salamàndrids.

Adult de tritó pirinenc, Calotriton asper, d'un rierol de muntanya (Baixa Cerdanya, Catalunya).
Adult de tritó pirinenc, Calotriton asper, d'un rierol de muntanya (Baixa Cerdanya, Catalunya).


El tritó pirinenc habita sobretot en cursos d'aigües netes, sense excessiva corrent i no massa fondes, tot i que és capaç d'adaptar-se a basses, torrents, rierols, llacs, estanys i fins i tot abeuradors de bestiar. En general prefereix localitzacions ombrívoles en cotes baixes i segons s'ascendeix en altitud, localitzacions més assolellades. És bastant aquàtic, però fora del període reproductor se'l pot trobar ocasionalment fora de l'aigua.

Adult de tritó pirinenc, Calotriton asper, a un rierol de muntanya (Andorra).

Adult de tritó pirinenc, Calotriton asper, a un rierol de muntanya (Andorra).