Hemidactylus turcicus - Dragonet rosat

El dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, és un saure circummediterrani de la família Gekkonidae. Es caracteritza per la seua mida reduïda i el seu cos i cap deprimits, amb un aspecte translúcid de coloració normalment rosada, que pot variar entre tonalitats més blanquinoses i marrons clares. A la cua presenta alternats anells clars i foscos que alternen a la cua, molt més marcat en els juvenils. Al dors també pot presentar bandes fosques transversals, però depenent d'individus poden ser taques fosques irregulars o línies de grans taques.

Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona àrida de guixos (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una riera seca (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una jardí urbà (Ribera Alta, C. Valenciana).


Es troba a l'Orient Pròxim, nord d'Àfrica i la regió mediterrània europea. A la Península Ibèrica es distribueix per tot el litoral mediterrani i el litoral sud atlàntic, així com a les Illes Balears i Pitiüses. Aquesta espècie ha sigut introduïda a les Illes Canàries, Estats Units, Mèxic, Cuba i Amèrica Central. Ocupa principalment les àrees costaneres càlides, en parets de pedra seca, pedreres i afloraments rocosos. És una espècie freqüentment associada a àrees urbanes i pot aparèixer amb certa abundància en jardins, murs, ruïnes, encara que també sota pedres i troncs d'arbres. Quan es troben en simpatria amb individus de dragonet comú, Tarentola mauritanica, els dragonet rosats ocupen hàbitats més tancats i més a prop del sòl i de la cobertura vegetal.

Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona àrida de guixos (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una cavitat kàrstica (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).


El dragó rosat no és un depredador molt selectiu. La composició taxonòmica de la seua dieta revela un consum variat d'artròpodes, majoritàriament d'insectes nocturns, aràcnids i larves d'insectes. Captura el seu aliment preferentment durant les primeres hores de la nit, prop del seu refugi. L'època de zel s'estén des de març a juliol però s'han observat individus reproductius de tots dos sexes fins setembre. Les femelles tenen la capacitat d'emmagatzemar esperma, pel que poden fer altres postes a l'any de d'un o dos ous, que eclosionen a les sis o deu setmanes.

Juvenil de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en cinglera calcària (Ribera Alta, C. Valenciana).
Juvenil de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona periurbana (Caserta, Campania, Reppublica Italiana).
Nounat de dragonat rosat, Hemidactylus turcicus, a un aflorament calcari (Horta Sud, C. Valenciana).


Estan actives de gener a novembre i el seu període general de baixa activitat o inactivitat abasta d'octubre a febrer, tot i que en zones molt càlides estan actius tot l'any. Són animals d'hàbits discrets, majoritàriament crepusculars i nocturns, sortint durant el dia només per termoregular-se. Com passa amb tants altres geckonis, Hemidactylus turcicus sembla regular la seua temperatura corporal quan roman en el seu refugi diürn.

Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona de cultiu de cítrics (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, en una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, a una zona de matolls secs mediterranis (Horta Sud, C. Valenciana).
Adult de dragonet rosat, Hemidactylus turcicus, a una zona calcària (Ribera Alta, C. Valenciana).