Hemorrhois hippocrepis - Serp de ferradura

La serp de ferradura, Hemorrhois hippocrepis, és un rèptil ofidi termòfil de la família Colubridae.

Adult de serp de ferradura, Hemorrhois hippocrepis, en una zona de matolls secs mediterranis (Baix Vinalopó, C. Valenciana).

Juvenil de serp de ferradura, Hemorrhois hippocrepis, en una zona de matolls secs mediterranis (Baix Vinalopó, C. Valenciana).

Juvenil de serp de ferradura, Hemorrhois hippocrepis, en una zona de matolls secs mediterranis (Baix Vinalopó, C. Valenciana).