Pelobates cultripes - Gripau d'esperons

El gripau d'esperons, Pelobates cultripes, és un amfibi anur de la família Pelobatidae. Es distribueix en pràcticament totes les regions ibèriques de clima mediterrani, si bé falta a les zones més àrides del sud-est peninsular. La seva distribució continua pel corredor de Septimània fins al sud de França però també hi ha poblacions aïllades d'aquesta espècie a la costa francesa atlàntica occidental.

Adult de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un jardí periurbà (Alt Empordà, Catalunya).

Adult de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un jardí periurbà (Alt Empordà, Catalunya).

Metamòrfic de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un jardí periurbà (Alt Empordà, Catalunya).

Juvenil de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un jardí periurbà (Alt Empordà, Catalunya).

Juvenil de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un jardí periurbà (Alt Empordà, Catalunya).

Adult de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un estany d'un jardí periurbà (Alt Empordà, Catalunya).

Adult de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un zona de cultiu de secà (Plana d'Utiel-Requena, C. Valenciana).

Adult de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a un zona de cultiu de secà (Ribera de l'Ebre, Catalunya).