Pelodytes punctatus - Gripauet septentrional

El gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, és una espècie d'amfibi anur de la família Pelodytidae. Fins fa pocs anys es considerava que totes les poblacions del gènere Pelodytes d'Europa occidental pertanyien a aquesta espècie. No obstant, nous estudis moleculars han permès diferenciar-ne tres noves espècies que s'han deslligat de la primera. Es tracta dels taxons Pelodytes ibericus (sud ibèric) Pelodytes atlanticus (oest ibèric) i Pelodytes hespericus (centre i est ibèrics). Actualment es considera que la distribució ibèrica de Pelodytes punctatus s'inicia al Massís del Garraf i continua cap al nord, fins abastar quasi tota la França continental i arribar a la Ligúria i el Piemont al seu extrem oriental.


Femella adulta de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Femella adulta de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Femella adulta de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Mascle adult de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Mascle adult de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Mascle adult de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Mascle adult de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Femella adulta de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Mascle adult de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Mascle adult de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Barcelonès, Catalunya).

Mascle adult de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Maresme, Catalunya).

Femella adulta de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un prat humit (Maresme, Catalunya).

Femella adulta de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un estany d'aigües temporals (Maresme, Catalunya).

Femella adulta de gripauet septentrional, Pelodytes punctatus, a un estany d'aigües temporals (Maresme, Catalunya).