Psammodromus algirus - Sargantana cua-llarga

La sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus, és un rèptil escatós de la família Lacertidae. A la Península Ibèrica compta amb dos clades ben diferenciats: el "clade occiental" inclou les poblacions de l'àrea occidental ibèrica i també del nord d'Àfrica, i el "clade oriental", conformat per les poblacions de l'est ibèric. La separació entre ambdós clades és antiga, calculada fa 3,6 milions d'anys, en plena transició entre els estatges Zancleà i Picenzià del Pliocè.

Mascle de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade occidental, a una devesa d'alzines (Riberos del Tajo, Extremadura).

Femella de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade occidental, a una devesa d'alzines (Riberos del Tajo, Extremadura).

Adult de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona seca de matolls (La Bureba, Castilla y León).

Adult de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona seca de matolls (La Bureba, Castilla y León).

Mascle de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a un bosc de ribera (Pallars Jussà, Catalunya).

Femella de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una pineda mediterrània (Serranía Baja, Castilla - La Mancha).

Mascle de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus, a una zona de matolls secs mediterranis (Vallès Orienta, Catalunya).

Mascle de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona de matolls secs mediterranis (Las Serranía / Els Serrans, C. Valenciana).
Mascle de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona calcària (Canal de Navarrés, C. Valenciana).

Mascle de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona peri-urbana (Ribera Alta, C. Valenciana).

Nounat de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).

Nounat de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).

Juvenil de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).

Juvenil de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona seca calcària (Garraf, Catalunya).

Sub-adult de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus clade oriental, a una zona de matolls secs mediterranis (La Serranía / Els Serrans, C. Valenciana).

Adult de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus, a una pineda mediterrània (València ciutat, C. Valenciana).

Adult de sargantana cua-llarga, Psammodromus algirus, depredant un ortòpter a una zona calcària (Canal de Navarrés, C. Valenciana).