Trachemys scripta - Tortuga pintada

La tortuga pintada (o més comunament, "tortuga de Florida", Trachemys scripta, és una espècie de rèptil anàpsid de la família Emydidae, originària del sud-est dels Estats Units d'Amèrica. Consta de tres sub-espècies reconegudes: la tortuga d'orelles grogues, Trachemys scripta scripta; la tortuga d'orelles roges, Trachemys scripta elegans; i la tortuga de Cumberland, Trachemys scripta troostii. Les tres sub-espècies són considerades com espècies exòtiques i invasores a la Península Ibèrica.

Mascle (esquerra) i femella (dreta) de tortuga d'orelles roges, Trachemys scripta elegans (Beograd, Sèrbia).

Femella adulta de tortuga d'orelles grogues, Trachemys scripta scripta, a la riba d'un pantà (Montseny, Catalunya).

Femella adulta de tortuga d'orelles grogues, Trachemys scripta scripta, a un estany artificial (Montseny, Catalunya).


Femella adulta de tortuga d'orelles roges, Trachemys scripta elegans, a un estany artificial (Occitanie, France).

Femella adulta de tortuga d'orelles roges, Trachemys scripta elegans, a un estany artificial (Occitanie, France).

Femella molt madura de tortuga d'orelles roges, Trachemys scripta elegans, a una llacuna interior (La Selva, Catalunya).

Juvenil de tortuga d'orelles roges, Trachemys scripta elegans, a una llacuna interior (La Selva, Catalunya).

Nounat de tortuga d'orelles roges, Trachemys scripta elegans, a un bosc de ribera (Ribera Alta, C. Valenciana).


Femella adulta de tortuga de Cumberland, Trachemys scripta troostii, a la riba d'un pantà (Montseny, Catalunya).

Femella adulta de tortuga de Cumberland, Trachemys scripta troostii, a la riba d'un pantà (Montseny, Catalunya).

Juvenil de tortuga de Cumberland, Trachemys scripta troostii, a una llacuna interior (La Selva, Catalunya).