Triturus marmoratus - Tritó marbrat

El tritó marbrat o tritó verd, Triturus marmoratus, és un amfibi urodel de la família Salamandridae. Ocupa el sud-oest, oest i centre de França, mentre que a la Península Ibèrica ocupa el seu terç nord, encara que falta en gran part d'Aragó i Catalunya, on en canvi presenta poblacions aïllades a la zona del Baix Ebre, prop de la seua desembocadura. A la zona central i occidental ibèriques penetra més al sud, fins a arribar al Sistema Central.


Mascle de tritó marbrat en fase terrestre, Triturus marmoratus, a una zona kàrstica (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Femella de tritó marbrat a l'inici de la fase aquàtica, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Montsià, Catalunya).

Femella de tritó marbrat a l'inici de la fase aquàtica, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Montsià, Catalunya).

Femella de tritó marbrat en fase terrestre, Triturus marmoratus, a un prat humit (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Mascle en zel de tritó marbrat a l'inici de la fase aquàtica, Triturus marmoratus, rescatat d'una canalització abandonada i alliberat a un toll d'aigües permanents (Montsià, Catalunya).

Femella de tritó marbrat en fase terrestre, Triturus marmoratus, a un prat humit (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

Mascle de tritó marbrat al final de la fase aquàtica, Triturus marmoratus, a un estany permanent (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Femella de tritó marbrat en fase aquàtica, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Montsià, Catalunya).

Mascle en zel de tritó marbrat en fase aquàtica, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Montsià, Catalunya).

Metamòrfic de tritó marbrat, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

Mascle adult de tritó marbrat, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

Mascle adult de tritó marbrat, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

Mascle adult de tritó marbrat, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

Mascle adult de tritó marbrat, Triturus marmoratus, a un toll d'aigües permanents (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

A l'esquerra mascle adult de tritó marblat, Triturus marrmoratus, i a la dreta larva de salamandra comuna, Salamandra salamandra bejarae, a un toll d'aigües permanents (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).