Triturus pygmaeus - Tritó pigmeu

El tritó pigmeu, Triturus pygmaeus, és una espècie d'amfibi urodel de la família Salamandridae.


Mascle adult en zel de tritó pigmeu en fase aquàtica, Triturus pygmaeus, a un rierol (Baix Vinalopó, C. Valenciana).

Mascle adult en zel de tritó pigmeu en fase aquàtica, Triturus pygmaeus, a un rierol (Baix Vinalopó, C. Valenciana).

Femella adulta de tritó pigmeu en fase aquàtica, Triturus pygmaeus, a un rierol (Baix Vinalopó, C. Valenciana).Femella adulta de tritó pigmeu en fase aquàtica, Triturus pygmaeus, a un rierol (Baix Vinalopó, C. Valenciana).

Femella adulta de tritó pigmeu en fase aquàtica, Triturus pygmaeus, a un rierol (Baix Vinalopó, C. Valenciana).

Mascle adult en zel de tritó pigmeu en fase aquàtica, Triturus pygmaeus, a un rierol (Baix Vinalopó, C. Valenciana).