Vipera latastei - Escurçó ibèric

L'escurçó ibèric, Vipera latastei, és una espècie d'ofidi ibero-magrebí de la família Viperidae. No obstant, la taxonomia de les seues poblacions magrebins està discutida, podent ser considerades espècies diferents. La escurçó ibèric habita la quasi totalitat de la Península Ibèrica, on només falta al nord de la serralada Cantàbrica, al centre i nord de Galícia i al nord de Burgos, així com en les zones mitjanes i altes dels Pirineus i la major part dels Prepirineus occidentals.

Tanmateix, la seua distribució és discontínua i en determinades zones les seues poblacions molt escasses, degut a la gran pressió antròpica (d'origen humà) que ha patit aquesta serp. Fins al segle XIX habitava també les illes valencianes de Columbretes, fins que la construcció del far, els reiterats incendis intencionats i la introducció de porcs assilvestrats van acabar-hi amb la seua presència.

Adult d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un bosc de ribera (Páramos, Castilla y León).

Adult d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un bosc de ribera (Páramos, Castilla y León).

Adult d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un bosc de ribera (Páramos, Castilla y León).

Adult d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un bosc de ribera (Páramos, Castilla y León).

Adult d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un bosc de ribera (Páramos, Castilla y León).

Adult d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un bosc de ribera (Páramos, Castilla y León).

Adult d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un bosc de ribera (Páramos, Castilla y León).

Femella adulta d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Femella adulta d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Femella adulta d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Femella adulta d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Adult d'escurçó pirinenc, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Adult d'escurçó pirinenc, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Adult d'escurçó pirinenc, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Adult d'escurçó pirinenc, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Adult d'escurçó pirinenc, Vipera latastei, a un prat sec (Alfoz de Burgos, Castilla y León).

Juvenil d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).

Juvenil d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).

Juvenil d'escurçó ibèric, Vipera latastei, a una zona de matolls secs mediterranis (Ribera Alta, C. Valenciana).