Zootoca vivipara - Sargantana de mullera

La sargantana de mullera, Zootoca vivipara, és una espècie de rèptil escatós de la família Lacertidae. Es tracta de l'espècie actual de rèptil amb la major distribució mundial coneguda: abasta des del nord de la Gran Bretanya i de la Península Ibèrica fins a l'illa de Sakhalin i nord de l'illa d'Hokkaido, creuant tot Europa, les estepes russes i centre-asiàtiques, els Urals i Sibèria. Fins i tot la seua distribució s'interna dins del Cercle Polar Àrtic al nord de la Península Escandinava.

A la Península Ibèrica es distribueix per la regió eurosiberiana septentrional, des de les zones muntanyes fins al nivell de la mar, incloent el nord de Galícia, la serralada Cantàbrica, les Muntanyes Basques i els Pirineus, on només falta en el seu extrem oriental, a més d'estar present a la regió septentrional de les Muntanyes de Lleó. En contra del que se sol pensar pel seu nom científic, les poblacions ibèriques de sargantana de mullera, adscrites a la sub-espècie Zootoca vivipara louislantzi, són ovípares, en contrast amb la majoria de poblacions europees que sí que són vivípares.

Femella gràvida de sargantana de mullera, Zootoca vivipara louislantzi, a una torbera (Las Merindades, Castilla y León).

Mascle adult de sargantana de mullera, Zootoca vivipara louislantzi, a una torbera (Las Merindades, Castilla y León).

Mascle adult de sargantana de mullera, Zootoca vivipara louislantzi, a un prat de muntanya (nord d'Andorra).

Mascle adult de sargantana de mullera, Zootoca vivipara louislantzi, a un prat de muntanya (nord d'Andorra).

Femella gràvida de sargantana de torbera, Zootoca vivipara louislantzi, a una torbera (Las Merindades, Castilla y León).

Femella gràvida de sargantana vivípara, Zootoca vivipara louislantzi, a una torbera (Las Merindades, Castilla y León).

Adult de sargantana vivípara, Zootoca vivipara louislantzi, a una torbera (Valles Pasiegos, Cantabria).

Adult de sargantana vivípara, Zootoca vivipara louislantzi, a una torbera (Valles Pasiegos, Cantabria).

Posta de sargantana de mullera, Zootoca vivipara louislantzi (Las Merindades, Castilla y León).