II Atles Herpetològic de la Comunitat Valenciana (Resum 2021)

Malgrat la situació encara imperant de pandèmia, durant 2021 s'ha continuat amb el treball de camp del II Atles Herpetològic de la Comunitat Valenciana, tant per part dels membres de l'Associació Herpetològica Timon (AHT) com pels nostres col·laboradors voluntaris. Durant aquest període s'han recopilat a més cites procedents de bases de dades externes, destacant el Banc de Dades de Biodiversitat (BDBCV) de la Generalitat Valenciana i el programa SIARE de l'Associació Herpetològica Espanyola (AHE). Des d'ací el nostre agraïment a totes dues entitats per la seua imprescindible col·laboració en el projecte.

Quant al nombre de cites, tenim actualment informació sobre la presència d'amfibis i rèptils en la totalitat de quadrícules UTM 10x10km del territori autonòmic, i d'una gran majoria de les quadrícules UTM 5x5km, com es pot veure en el següent mapa:


Com pot veure's, hi ha diferències per zones quant al nivell de prospecció. En general, les zones costaneres han rebut una major atenció, la qual cosa segurament és degut a la major presència humana en elles, el que permet recaptar més cites fruit d'observacions casuals. Les zones interiors, de gran interés per la major conservació dels seus hàbitats, han sigut comparativament menys prospectades i, per tant, han rebut un menor nombre de cites. De cara a 2022 i anys successius convindria incrementar el grau de prospecció de zones interiors com les comarca de Requena-Utiel, la Vall d'Aiora, l'Alt Palància, la Serrania, etc.

Quant al nombre d'espècies per quadrícula, pot veure's en el següent mapa:


Com en el cas del nombre de cites, s'observa una major diversitat d'espècies en quadrícules costaneres, fruit del major esforç de prospecció. Destaquen, no obstant això, algunes quadrícules interiors amb bastants espècies, com algunes del Racó d'Ademús i Els Ports/Alt Maestrat. La província d'Alacant presenta a més un millor grau de prospecció que les de València i Castelló, especialment en la seua zona centre i nord.


Quant a l'abundància d'espècies per quadrícules, com a mostra la figura anterior, les espècies més freqüents són aquelles més fàcilment detectables, ja siga per abundància i/o proximitat a l'home (T. mauritanica, P. algirus, P. perezi), o per la seua detectabilitat, cas d'algunes serps que es veuen sovint atropellades (Mmonspessulanus, Zscalaris). Les espècies més escasses, presents en un únic punt, són l'introduït tritó pigmeu (Tpygmaeus) i el molt amenaçat gripauet pintat ibèric (D. galganoi); aquesta última espècie mereixeria una especial atenció per a trobar noves poblacions en el nostre territori. La distribució detallada de cada espècie per quadrícules 10x10km, així com l'assignació de quadrícules, pot trobar-se en el visor del II Atles: https://mcohyla.github.io/herpetoscv/

En resum, el projecte del II Atles avança a bon ritme en els dos anys que porta actiu, però es necessita un major treball de camp en determinades zones de l'interior. Donada la informació de què disposem quant al nombre d'espècies per quadrícula, pensem que la xifra real ha de superar les 10-15 espècies en pràcticament totes les quadrícules UTM 10x10km de la Comunitat Valenciana, i aqueix seria doncs l'objectiu a aconseguir abans de la publicació del II Atles, encara que podria ser superat si l'esforç i participació és suficient. Finalment i més important, des de l’AHT i la coordinació del II Atles agraïm sincerament la col·laboració de tots els voluntaris que han aportat cites, ja que sense la seua aportació aquest projecte no seria possible.