Decapoda - Crustacis decàpodes

Els decàpodes (Decapoda) són un ordre de crustacis malacostracis, que comprèn nombroses famílies amb exemplars coneguts, com els crancs (infra-ordre Brachyura), llagostes (infra-ordre Palinura) o els llamàntols (infra-ordre Astacidea), Com el seu nom ho indica, tots els decàpodes tenen deu potes locomotores o pleopodis. Dels huit parells d'apèndixs toràcics característics dels crustacis les potes són els últims cinc apèndixs. Els tres primers parells d'apèndixs frontals, els maxil·lípedes, són la transformació de tres parells de pereiopodis, i funcionen com unes mandíbules.

En moltes espècies de decàpodes, el primer dels cinc parells de potes està transformat en un parell de pinces. Les pinces s'anomenen "quelae", i per això aquests apèndixs s'anomenen quelípedes. Altres apèndixs es troben a l'abdomen, on cada segment és capaç de transportar un parell de pleopodis, i els últims anomenats uropodis, formen part de la cua junt amb el darrer segment de l'abdomen, el tèlson.


Família Portunidae

Cranc d'arena, Portumnus latipes, a una platja sorrenca mediterrània (Tarragonès, Catalunya).

Cranc d'arena, Portumnus latipes, a una platja sorrenca mediterrània (Tarragonès, Catalunya).

Cranc blau, Callinectes sapidus, a un sèquia artificial (L'Albufera de València, C. Valenciana).


Família Grapsidae

Cranc roquer, Pachygrapsus marmoratus, a una platja sorrenca mediterrània (Tarragonès, Catalunya).

Cranc roquer, Pachygrapsus marmoratus, a una platja sorrenca mediterrània (Tarragonès, Catalunya).


Família Diogenidae

Cranc ermità, Clibanarius erythropus, a una bassa intermareal (Eivissa, Illes Balears).

Cranc ermità, Clibanarius erythropus, a una bassa intermareal (Eivissa, Illes Balears).