Nova aportació al coneixement de la distribució de la lluenta africana Scincopus fasciatus a Mauritània

La herpetologia valenciana està d'enhorabona, la nova fornada de joves dedicats a l'estudi dels amfibis i rèptils va pujant cada vegada més forta. Si l'altre dia parlàvem del treball liderat pel company Ángel Gálvez (Institut Cavanilles - Universitat de València) que suposava el re-descobriment del gripau d'esperons occidental (Pelobates cultripes) al Parc Natural de l'Albufera de València, després més de dues dècades sense cap cita, ara toca parlar d'un nou treball també liderat per un altre company valencià, canviant radicalment d'ambient i de continent per a endinsar-nos en les arenes africanes.

Al treball "On the presence of Scincopus fasciatus (Squamata, Scincidae) in Mauritania" publicat al darrer volum del "Boletín de la Asociación Herpetológica Española" (BAHE) l'equip liderat pel valencià Pablo Vicent-Castelló, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-CSIC), ha aportat una nova cita d'aquesta espècie de lluenta africana, típica dels ambients saharians i sahelians, que té el seu límit de distribució occidental entre el Marroc i Mauritània, si bé les cites que es disposen en aquestos països de l'espècie són molt minses. De fet, aquest treball serveix per aportar la quinta cita dins de la literatura científica d'Scincopus fasciatus per a tot el territori estatal de Mauritània, efectuada amb l'observació d'un individu adult a l'extrem sud-oest del país, molt a prop de la frontera amb Senegal. I amb aquesta publicació els autors també ens adverteixen de la falta de coneixements reals que tenim de la distribució d'aquesta espècie, problemàtica que també podria ampliar-se a la majoria dels rèptils coneguts a l'Àfrica sub-sahariana.

Si voleu consultar el seu treball podeu entrar en la secció corresponent al volum 29(1) del BAHE a la web de l'Asociación Herpetológica Española o bé clicar al damunt de les següents línies:
Vicent-Castelló, P., Herrero-González, D., Rodríguez-Lozano, J.J., García-Antón, P., Sánchez-Vialas, A. 2018. On the presence of Scincopus fasciatus (Squamata, Scincidae) in Mauritania. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 29(1): 56-58 (In press).