Ectrodactília i cifosi, malformacions documentades en l'herpetofauna ibèrica

Al llarg dels últims mesos han vist la llum dues publicacions, en les que he participat juntament amb la meua companya de l'Associació Herpetològica Timon (AHT) Elena Berdún, que mostren alguns exemples de les malformacions que sofreixen les diferents espècies d'amfibis i rèptils de la Península Ibèrica. Es tracta d'observacions que es van recollir durant l'any 2018 en dues zones distintes, allunyades una de l'altra, Lleó i Catalunya.

La primera d'elles tingué lloc a Pozos, a la comarca lleonesa de Cabreira / Cabrera, on documentàrem una afecció per malformació vertebral, possiblement cifosi (kyphosis), que havia generat una enorme gepa a l'altura de la cintura escapular d'una femella jove de llangardaix ocel·lat o fardatxo ibèric, Timon lepidus ibericus.


La segona observació la recollírem a Sant Celoni, al Vallès Oriental català, on trobàrem un juvenil de gripau comú ibèric, Bufo spinosus, amb una ectrodactília múltiple que havia afectat la seua extremitat posterior dreta. En compte dels cinc dits normals, l'individu presentava un únic dígit articulat, un escurçament de la zona metatarsiana així com l’absència dels tubercles metatarsians. 

https://www.academia.edu/39724521/Ectrodact%C3%ADlia_m%C3%BAltiple_en_juvenil_de_Bufo_spinosus_Daudin_1803


En els dos casos es desconeix l'origen de les malformacions. Tot i que sense un estudi genètic no pot excloure's un origen endogen per una mal-funció epigenètica, tampoc s’hi pot descartar qualsevol causa externa que derivés en elles. Les observacions es feren en llocs d'aprofitament agrícola, sotmesos a tractaments fitosanitaris, plaguicides i fertilitzants químics. Una altra possible causa per a ambdues anormalitats corporals és la depredació fallida i una posterior regeneració aberrant de les ferides.