Alytes almogavarii - Tòtil almogàver

El tòtil almogàver, Alytes almogavarii, és un amfibi anur de la família Alytidae que se caracteritza, com la resta d'integrants del gènere Alytes, perquè el mascle és l'encarregat de transportar la posta d'ous. A mesura que la femella realitza la posta, aquesta diposita els ous entre les extremitats posteriors del mascle. Una vegada fecundats, el mascle els transporta entre les seues potes fins que arribe el moment de l'eclosió.

Mascle de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, amb la seua posta (Vallès Oriental, Catalunya).


És una espècie amb una alt grau adaptatiu pel que respecta als ambients, podent ocupar un ampli ventall, des de boscos tancats fins a zones amb poca vegetació, però sempre necessitada de la presència de punts d'aigua i/o una humitat ambiental suficientment alta per a la seua supervivència.

Actualment hi ha reconegudes quatre espècies de tòtil a la Península Ibèrica: Alytes dickhilleni, Alytes cisternasii, Alytes  almogavarii i Alytes obstetricans. L'espècie Alytes almogavarii es distribueix per la Catalunya Nord i per la Catalunya ibèrica, limitat al sud per la Serra de Prades, on ja s'hi troba l'Alytes obstetricans pertinax, mentre que penetra cap a l'oest per la vessant sud pirinenca i pre-pirinenca del nord d'Aragó.

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a un prat humit (Vallès Oriental, Catalunya).

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a un rierol entre fagedes (Montseny, Catalunya).

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a una pineda mediterrània (Vallès Oriental, Catalunya).

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a una zona peri-urbana (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a una zona de graves (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a una zona matolls secs mediterranis (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a una zona de cultiu de regadiu (Pallars Jussà, Catalunya).

Adult de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, a una zona de cultiu de secà (Vallès oriental, Catalunya).


Les larves de tòtil són prou comunes en qualsevol punts d'aigua permanent o quasi-permanent d'arreu de la seua distribució, si bé en alguns punts arriba a ser força escàs. Alytes també és el gènere d'amfibi ibèric amb el període d'estadi larvari més llarg, que pot arribar fins als tres anys. Tot i que majoritàriament cria al llarg de la primavera, la reproducció pot allargar-se gairebé tot l'any.

Larva de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, d'un rierol en zona de pissarres (Berguedà, Catalunya).

Metamòrfic de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, d'un rierol en zona de calcàries (Pallars Jussà, Catalunya).

Metamòrfic de tòtil almogàver, Alytes almogavarii, d'una bassa en zona sorrenca (Garrotxa, Catalunya).