Alytes dickhilleni - Tòtil bètic

El tòtil bètic o gripau paridor bètic, Alytes dickhilleni, és un amfibi anur de la família Alytidae endèmic del sud-est de la Península Ibèrica, de l'àrea oriental d'Andalusia, el nord-oest de Múrcia i l'extrem sud-est de Castella-La Manxa. És una espècie semblant al tòtil comú, Alytes obstetricans, i del tòtil mediterrani, Alytes almogavarii, dels que se diferencia perquè mai presenta grànuls o berrugues de coloració ataronjada o rogenca. Amb l'altra espècie ibèrica del gènere Alytes, del tòtil ibèric o Alytes cisternasii, es diferència perquè aquesta darrera presenta dos tubercles a les palmes mentre que Alytes dickhilleni, Alytes almogavariiAlytes obstetricans en presenten tres.

Adult de tòtil bètic, Alytes dickhilleni, a un bosc de ribera (Comarca del Noroeste, Múrcia).

Adult de tòtil bètic, Alytes dickhilleni, a un bosc de ribera (Comarca del Noroeste, Múrcia).