Alytes obstetricans - Tòtil o gripau paridor

El tòtil o gripau paridor, Alytes obstetricans, és un amfibi anur de la família Alytidae que se caracteritza, com la resta d'integrants ibèrics del gènere Alytes, perquè el mascle és l'encarregat de transportar la posta d'ous. A mesura que la femella realitza la posta, aquesta diposita els ous entre les extremitats posteriors del mascle. Una vegada fecundats, el mascle els transporta entre les seues potes fins que arribe el moment de l'eclosió.

Mascle de tòtil, Alytes obstetricans pertinax, amb la seua posta (Alt Camp, Catalunya).

És una espècie amb una alt grau adaptatiu pel que respecta als ambients, podent ocupar un ampli ventall, des de boscos tancats fins a zones amb poca vegetació, però sempre necessitada de la presència de punts d'aigua i/o una humitat ambiental suficientment alta per a la seua supervivència.

Actualment hi ha reconegudes tres sub-espècies de tòtil a la Península Ibèrica: Alytes obstetricans obstetricans, Alytes obstetricans pertinax Alytes obstetricans boscai. L'espècie Alytes almogavarii, abans considerada com a sub-espècie (Alytes obstetricans almogavarii), actualment té status d'espècie incipient gràcies a les dades moleculars.


Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de pedres sorrenques (Serranía Baja, Castilla - La Mancha).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una pinada mediterrània (Serranía Baja, Castilla - La Mancha).

Juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'un bosc de ribera (Ribera Alta, C. Valenciana).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

El mateix juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, dos mesos després a una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, d'una zona de cultiu de regadiu (Camp del Túria, C. Valenciana).

Adult de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, a un cultiu de secà (Alt Vinalopó, C. Valenciana).

Les larves de tòtil són prou comunes en qualsevol punts d'aigua permanent o quasi-permanent d'arreu de la seua distribució, si bé en alguns punts arriba a ser força escàs. També és l'amfibi ibèric amb el període d'estadi larvari més llarg, que pot arribar fins als tres anys. Tot i que majoritàriament cria al llarg de la primavera, la reproducció pot allargar-se gairebé tot l'any.

Adult i juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, a un camp de cultiu de cítrics (Camp del Túria, C. Valenciana).

Juvenil de gripau paridor, Alytes obstetricans pertinax, a un cultiu de secà (Alt Vinalopó, C. Valenciana).