Pelophylax perezi - Granota comuna

La granota comuna o granota verda ibèrica, Pelophylax perezi, és un amfibi anur de la família Ranidae, típic de la Península Ibèrica, tot i que també s'hi troba al sud, sud-oest i oest de França. El solapament de distribucions i contacte al terç sud del territori gal amb la granota verda europea, Pelophylax ridibundus, ha generat la klepto-espècie de granota híbrida de Graf, Pelophylax klepton grafi.

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un riu (Tarragonès, Catalunya).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un bassa de reg (Camp del Túria, C. Valenciana).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un toll d'aigües permanents (Riberos del Tajo, Extremadura).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un estany artificial urbà (Eivissa, Illes Balears).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a una zona de dunes de l'Albufera (València ciutat, C. Valenciana).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un estany artificial urbà (València ciutat, C. Valenciana).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un toll d'aigües temporals en un cultiu de cítrics (Ribera Alta, C. Valenciana).

Juvenil de granota comuna, Pelophylax perezi, en una zona de cultiu de cítrics (Ribera Alta, C. Valenciana).

Juvenil de granota comuna, Pelophylax perezi, a una zona de cultiu de cítrics (Ribera Alta, C. Valenciana).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un riu (Tarragonès, Catalunya).

Juvenil de granota comuna, Pelophylax perezi, a un rierol temporal (Eivissa, Illes Balears).

Juvenil de granota comuna, Pelophylax perezi, a un estany artificial urbà (València ciutat, C. Valenciana).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a una riba fluvial (Cabreira / Cabrera, Castilla y León).

Adult de granota comuna, Pelophylax perezi, a un punt d'aigües permanents (Horta Sud, C. Valenciana).