AHT: Redescobert el gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a L'Albufera de València després de 23 anys sense registres

Després de més de 20 anys desaparegut, s'han tornat a detectar enguany exemplars de gripau d'esperons al parc natural valencià.

Biòlegs de l’Associació Herpetològica Timon (AHT) han redescobert la presència del gripau d’esperons, Pelobates cultripes, al Parc Natural de L'Albufera de València. Feia més de 20 anys que no hi havia registres de la presència de d’aquest amfibi a la zona, motiu pel qual se’l considerava extingit.

La troballa es va produir a la primavera d’enguany, en un estudi de la biodiversitat de les mallades dunars, concentracions temporals d’aigua dolça situades a la franja litoral del parc natural. "Durant la nostra investigació ens trobàrem per sorpresa amb capgrossos de gripaus d’esperons a una xicoteta mallada, fet que ens va alegrar perquè era la primera vegada que se’ls detectava després de 23 anys sense cap cita" assenyala Ángel Gálvez, membre de l’AHT i també investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València. "Portàrem a terme un control del desenvolupament d’aquests capgrossos que ens confirmà que se tractava de Pelobates cultripes, estudi que finalment hem publicat a una revista científica". A més, posteriors visites a aquestes mallades han confirmat també la presència de gripaus d’esperons adults i l’existència d’una població estable.

Aquesta espècie de gripau, que té una gran capacitat per a excavar i soterrar-se gràcies als esperons que té en les seues extremitats posteriors, és un dels amfibis més amenaçats de la C. Valenciana, a causa de la destrucció dels ecosistemes i a la urbanització desmesurada de les zones dunars de la costa, un dels seus hàbitats preferits. També aquesta capacitat per a amagar-se subterràniament podria explicar la seua aparent desaparició de l’espai protegit, al tractar-se també d’un amfibi nocturn i de costums molt discrets.

"El redescobriment del gripau d’esperons, una espècie greument amenaçada, ens serveix per a confirmar la gran importància que hi té L'Albufera de València com a punt calent per a la conservació de la biodiversitat del nostre país, especialment en un grup tan desconegut per a la ciutadania com és el dels amfibis autòctons", indica Luis Albero, president de l’AHT. També ha incidit que "las fortes pluges dels darrers dies són un bona senyal per al seu futur immediat, perquè emplenaran de nou d’aigua dolça les mallades i així s’assegurarà que podran criar de nou sense problemes per la sequera que estàvem patint al llarg dels últims anys".

Adult de gripau d'esperons, Pelobates cultripes, a L'Albufera de València (Fotografia de Javi Burgos).